logo treeleaf

Trädfällning Gräskö AB

Trädfällning | Röjning | Stubbfräsning

Röjning med Extractigator

Röjsåg är ofta ett mycket kostnads- och tidseffektivt sätt att röja sly och ungträd. På tomter är det dock mycket vanligt att återväxten sker mycket snabbt och att man får återupprepa arbetet med röjning vartannat år. Vill du öppna upp dina marker på ett sätt som håller över längre tid har vi nu möjlighet att erbjuda ett nytt redskap, kallad Extractigator.

Vad är Extractigator?

Extractigator är ett specialverktyg speciellt designat för lite grövre sly och smala träd. Verktyget kan dra upp plantor från någon centimeter upp till plantor/träd som har en bredd upp till 6 cm

Vill du på riktigt bli av med grövre sly och trädplantor kan vi nu erbjuda att antingen utföra jobbet åt dig eller så kan du hyra verktyget av oss.

Kontakta oss idag för mer information.

man som drar upp träd med extractigator uppdragen sly med extractigator