logo treeleaf

Trädfällning Gräskö AB

Trädfällning | Röjning | Stubbfräsning

Röjning med röjsåg

Vill du röja undan ogräs, sly eller björkris så fixar vi det. Vi använder röjsåg som är en maskin som underlättar att hålla efter dina grönytor och öppna upp din mark. Vi kan även direkt flisa upp ditt ris så att du blir av med det.

Röjning av träd,högt gräs eller vass

Unga träd, sly,gräs och vass växer upp snabbare än man tror, så det är en god regel att hålla efter med jämna mellanrum. Du kan själv numera enkelt köpa en röjsåg som klarar en hel del, men det är ett ganska tungt jobb speciellt om man inte kan knepen för att underlätta arbetet. Ofta vill man börja längst in i röjningsområdet och arbeta sig utåt, tillbaka. Då blir det färre tillfällen då du måste gå igenom det fält där arbetet redan är utfört. Det är bra eftersom det är mycket jobbigare att hela tiden ta sig igenom mark som redan är röjd.

Om du har många ungträd som behöver röjas med röjsåg så är en god regel att lämna runt två meter mellan stammarna. Det ger bättre förutsättning för att dimensionsutvecklingen på stammarna inte hämmas. Om det man ska röja mest består av lövträd är det absolut bäst att röja den tiden på året som löven slår ut. Man ser enklast vad som är lämpligt att lämna kvar då och risken för stubbskott i lövstubbarna blir lägre.

För att få en så effektiv röjning som möjligt är det viktigt att även slipa röjklingan med jämna mellanrum. Ett bra tumregel kan vara att slipa klingan vid varje tankning. Då går det relativt fort och du får en effektiv röjsåg genom hela ditt arbete. Snåla inte heller när du skall köpa en röjsåg, det får du betala med senare i så fall. Röjningsarbete kan både vara tungt och farligt och att ha bra arbetsredskap minimerar risker och gör arbetet enklare. Även om du nu har rätt utrustning tänk på att sätta mål som går att genomföra. En proffesionell röjsågare klarar cirka en hektar om dagen. Om du har vana och är duktig räkna med att klara av ca hälften av detta. Om du trots allt känner att du behöver hjälp, tveka inte att kontakta oss så kommer vi och ger en gratisk offert.

man som röjer med en röjsåg