logo treeleaf

Trädfällning Gräskö AB

Trädfällning | Röjning | Stubbfräsning

Vanliga frågor

När skall jag fälla ett träd?

 1. Trädet är döende eller har dött.
 2. Skador på trädet efter storm, och det finns risk att det ramlar av sig självt.
 3. Trädet är nära placerat ett hus och det finns risk för skador om det ramlar.
 4. Tecken på sjukdomar eller stora insektsangrepp.
 5. Trädet kommer stå ivägen vid planerad nybyggnation.

Kan jag själv fälla mitt träd?

Trädfällning är i många fall en svår uppgift som kräver kunskap och träning. Här är lite vägledning till dig som själv tänker fälla ditt träd. Om du är det minsta osäker, avstå! I de flesta fallen är det bäst att anlita professionell hjälp. Om du ändå skall göra det, läs denna information först.

1. Se till att ha rätt utrustning

Du måste ha rätt utrustning för att genomföra en säker och lyckad fällning. Det du minst behöver är följande!

 • Sågskyddsbyxor
 • Hjälm med skydd mot flisstänk
 • Stövlar med sågskydd
 • Handskar med sågskydd
 • Motorsåg med kastskydd
 • Kilar
 • Yxa
 • Mobiltelefon

2. Förberedelser inför arbetet

 • Bestäm fällriktning - du måste bestämma dig för vilken fällriktning du vill ha på trädet. Det vill säga åt vilket håll trädet skall falla. Man måste ta hänsyn till vindriktning, vindstyrka samt trädets naturliga lutning.
 • Utse din reträttväg - om något går galet måste du snabbt kunna flytta dig. Reträttvägen bör vara snett bakåt i båda riktningarna från trädet. Röj ordentligt så att du har fri väg.

3. Trädfällningen

 • Du skall vara väl förtrogen med din motorsåg och väl känna till hur man fäller med metoden "säkert hörn".
 • Här kan du läsa mer om hur detta går till på Säker Skog

Vad gäller för RUT-avdrag?

Generellt gäller att RUT-avdraget utgör 50% av arbetskostnaden till ett maxbelopp av 50 000kr/år. Arbetet måste ske i ansluting till din bostad eller på tomten som hör till bostaden. Här kan du läsa mer om villkoren för RUT-avdrag hos skatteverket.

De tjänster som vi utför och som berörs av RUT-avdrag är följande:

 • Trädfällning
 • Flistuggning
 • Stubbfräsning
 • Röjning av sly, gäller även vass
 • Gräsklippning
 • Beskärning av träd
 • Beskärning eller klippning av buskar och träd