logo treeleaf

Trädfällning Gräskö AB

Trädfällning | Röjning | Stubbfräsning

Kontakta oss

Kontakta oss för information om följande tjänster som vi kan erbjuda:

  • Trädfällning
  • Stubbfräsning
  • Slyröjning
  • Flisning med flismaskin

Bra att veta innan du kontaktar oss

Det finns fler anledningar till varför man vill ta ner ett träd. Allt från att det är sjukt till att det stör utsikten. Eller att de står nära en byggnad och utgör en risk för att skada huset om det blåser ner i en höststorm. Vilken anledning du har så kommer vi utföra fällningen av ditt träd på ett säkert och professionellt sätt. Det finns flera olika tekniker på hur man kan ta ner ett träd och vi kommer alltid se till att det sker på rätt sätt. Det vanligaste sättet att fälla ett träd på är att såga av det längst ner. Nu finns det dock bra uttagna nya metoder som gör fällningen säkrare. Vi använder oss av de metoderna och teknikerna vilket ökar säkerheten vid fällning.

Vi ger dig alltid ett konstnadsförslag innan och du kan oftast påverka denna om du vill göra delar av arbetet själv. Kankse vill du bara ha hjälp med en säker fällning, men kan tänka dig att ta hand om att såg upp trädet sedan i kubbar. Kom ihåg att RUT-avdraget gäller för dessa tjänster varför det blir mycket bra priser om du kan tänka dig att själv ta hand om det fällda trädet.

Hur man kan påverka kostnaden

Efter att trädet är fällt blir det ofta mycket grenar,ris och stubbar kvar. Kanske kan du tänka dig att själv ta hand om en del och därigenom enkelt påverka kostnaden för fällningen. Självklart hjälper vi till att samla ihop allt och kubba upp det, så det enkelt går att elda upp och ta hand om stubbarna till ved. Vi kan även erbjuda att ta bort stubbar om det behovet finns. Trädfällning Gräskö AB satsar på att arbeta miljövänligt och säkert. Ring oss idag!.